Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány 22.4.2024 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod
Naše webové stránky https://fffitness.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?
Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies
5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Statistické cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.

5.3 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.

6. Umístěné cookies
WordPress
Funkční, nezbytně nutné
Consent to service wordpress
Burst Statistics
Statistické (anonymní)
Consent to service burst-statistics
Google Fonts
Účel čekající na zjištění
Consent to service google-fonts
Google Maps
Účel čekající na zjištění
Consent to service google-maps
7. Souhlas
Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7.1 Správa nastavení souhlasu

Zásady cookies jste načetli bez podpory javascriptu. Na AMP můžete použít tlačítko Spravovat souhlas ve spodní části stránky.
8. Povolení/zakázání a odstranění cookies
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

9. Vaše práva týkající se osobních údajů
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.
Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

10. Kontaktní údaje
V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Fun Family Fitness
se sídlem Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3
Česká republika
Web: https://fffitness.cz
E-mail: info@fffitness.cz
Telefonní číslo: 777 661 016

VII. Kamerový systém a cookies
V prostorách Fun Family Fitness – David’s Gymu jsou 4 kamery a prostory monitorované kamerou jsou označené upozorněním.
V záznamech kamery se zpracovává podobizna osoby, která se pohybovala v monitorovaném prostoru a čas pohybu. Záznamy děláme na to, abychom uměli zabránit bezpečnostním incidentům, zejména krádeži,ohrožení klientů, návštěvníků a pracovníků v našich prostorách, výtržnostem a jiným událostem, které mohou být trestnými činy nebo přestupky, nebo mohou nám či jiné osobě způsobit škodu a abychom uměli řešit takové incidenty v následném řízení o přestupcích, trestných činech nebo v řízeních, kde si uplatníme své právní nároky vůči porušovatelům. Kamera při vstupu se používá kromě toho i za účelem zjištění dodržení povinností podle VOP a pokynů při vstupu, zejména k odhalení případného zneužití nebo neoprávněného použití vstupních QR kódů nebo časových permanentek. Osobní údaje tedy zpracováváme za účelem ochrany bezpečnosti a majetku provozovatelů a návštěvníky prostor provozovatelů a pro účely uplatňování, prokazování a hájení právních zájmů. Právním základem je oprávněn zájem na ochraně před incidenty a na uplatňování, prokazování a obhajování právních nároků podle Čl. 1 písm. e) Nařízení. Záznamy si ponecháváme zpravidla po dobu 72 hodin. Pokud je na záznamu zachycena některá skutečnost uvedená výše (incident), záznam dále zpracováváme pokud nebude řízení o incidentu uzavřeno nebo všechny nároky vyřešeny. Při používání naší webové stránky nebo stránky našeho registračního a rezervačního systému se do Vašeho počítače mohou ukládat malé soubory (cookies), které mohou přenášet a ukládat údaje. Nezbytné cookies se zpracovávají na právním základě oprávněného zájmu, Čl. 1 písm. f) Nařízení, kterým je správné fungování webové stránky a registračního a rezervačního systému. V současném nastavení webové stránky se používají pouze cookies za účelem správného fungování webové stránky, a to cookie phpsessid, které umožňuje zachování stavu relace uživatele v rámci návštěvy web stránky a zpracovává a uchovává se pouze po dobu prohlížení stránky (session).

Tyto Zásady cookies byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 22.4.2024